NVM Nieuws

...

NHG biedt meer mogelijkheden voor senioren


door NVM op 20//2018, 7:6:30

Per 17 juni 2018 gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen (V&N). Hiermee worden belemmeringen weggenomen voor senioren die willen verhuizen naar een meer passende en vaak goedkopere woning, maar door strenger geworden acceptatiecriteria weinig mogelijkheden hebben.

Lees meer...
...

Spectaculaire toename logistiek vastgoed


door NVM op 24//2018, 9:53:4

De voorraad logistiek vastgoed in Nederland heeft sinds de eeuwwisseling een spectaculaire groei doorgemaakt. In 2000 waren er circa 1.030 distributiecentra en opslagruimten met een gezamenlijke vloeroppervlakte van circa 16 miljoen vierkante meter. Begin 2017 telde ons land 1.760 distributiecentra met een totaal van ruim 28 miljoen vierkante meter.

Lees meer...
...

Wetsvoorstel UBO-register uitgesteld


door NVM op 24//2018, 6:56:20

Dit voorjaar wordt een herziening van de Europese anti-witwasrichtlijn van kracht. De herziening maakt het noodzakelijk om aanpassingen aan te brengen in het wetsvoorstel voor oprichting van een UBO-register dat tot nu toe in voorbereiding was. Dit komt omdat de wijzigingsrichtlijn onder andere voorziet in verplichte openbaarheid van de UBO-informatie.

Lees meer...
...

Makelaars kunnen een belangrijke rol spelen bij verduurzaming koopsector


door NVM op 20//2018, 7:22:10

In 2050 zullen 4,3 miljoen koopwoningen verduurzaamd moeten zijn. Het is duidelijk dat dit een enorme opgave wordt. Tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over verduurzaming van de koopsector pleitte NVM voorzitter Ger Jaarsma voor een realistische aanpak: niet alle woningen hoeven uiteindelijk nul-op-de-meter te worden en voor deel van de verouderde woningvoorraad zal men ook onder ogen moeten zien dat sloop-nieuwbouw efficiƫnter is dan vergaande verduurzaming.

Lees meer...